جراحی بینی کج

جراحی بینی کج

جراحی بینی کج می تواند با هدف درمانی انجام بگیرد .افراد بسیاری را مشاهده می کنیم که به دلیل ضربه های وارد شده به بینی و یا به صورت مادرزای و رشد غیر طبیعی استخوان های بینی ،بینی ها به صورت کج دیده می شوند.

کجی بینی به دو دسته تقسیم می شود :

کجی بینی  تنها در ظاهر فرد دیده می شود در صورتی که ساختار داخلی بینی هیچ گونه مشکلی ندارد و فرد می تواند به راحتی نفس بکشد این کجی بینی باید در قالب جراحی زیبایی بینی برطرف شود.جراحی کجی بینی به راحتی قابل انجام می شود و جراح بینی می تواند با استفاده از تکنیک های متناسب این کجی را برطرف کند .

جراحی بینی کج

جراحی بینی کج

در حالت دیگر کجی بینی علاوه بر اینکه در ظاهر فرد نیز دیده می شود در ساختمان داخلی بینی نیز وجود دارد یعنی اسکلت بینی که بینی را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند به یک سمت متمایل شده است و از حالت طبیعی خارج شده است که در این صورت فرد با احتمال زیاد دچار مشکلات تنفسی می شود .

جراحی کجی بینی

اگر بینی به صورت نوع اول کج باشد جراحی با هدف زیبایی و رینوپلاستی انجام می گیرد و فرد زیبایی بینی خود را به دست خواهد آورد اما مراحل جراحی بینی برای شخصی که به طور همزمان در داخل بینی انحراف دارد مقداری متفاوت بوده و فرد باید عکس برداری های لازم را که جراح بینی برای وی دستور می دهد انجام دهد تا جراحی زیبایی بینی  به مشکلی برنخورد در این جراحی به صورت همزمان کجی ظاهری بینی و انحراف داخلی برطرف خواهد شد و فرد علاوه بر زیبایی  از مشکلات تنفسی رهایی پیدا می کند .

در هر حالت شما نگران کجی بینی خود نباشید زیرا امروزه با پیشرفت علم در جراحی های زیبایی می توان بسیاری از نواقص را برطرف کرد .